Geniş Bilgi Birikimimiz İle Yanınızdayız

Müşterimizi olası risklerden koruyan etkin ve efektif hizmet anlayışı ile müşteri odaklı ve en uygun maliyet, en yüksek kalitede, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve daha ileri bir hizmet anlayışı yaratmak.

Bilgi, Güçtür!

Hedefimiz, müşterinin ticari faaliyetleri doğrultusunda eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve finansal analize uygun bilgiler hazırlayarak bunları müşterimize en kapsamlı biçimde sunmaktadır.

previous arrow
next arrow
Slider

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 25’inci Bölümüne ilişkin Modül

BOBİ FRS 25. Bölüm Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 25’inci Bölümüne ilişkin Modül BÖLÜM 25 – YÜKSEK ENFLASYONL…

 

Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru

Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklar ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM…

 

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bil…

 

Vergi Takvimi Haziran 2021

Vergi Takvimi Haziran 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/06/2021 09/06/2021 16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerc…

 

Ödenen Sigorta Primlerinin Kullanılan Kredilerin Faizlerine Mahsup Edilmesi

İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primleri Kullandıkları Kredilerin Faizlerinden Düşülecektir. ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİNİN KULLAN… 

 

Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 30 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31496 Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve…

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları 29 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31495 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/11/2012 tarihli ve 2848… 

 

SMMM Veri İhlali Durumu

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – ………………..  (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) Bilindiği üzere, 6698 sayıl…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark