Geniş Bilgi Birikimimiz İle Yanınızdayız

Müşterimizi olası risklerden koruyan etkin ve efektif hizmet anlayışı ile müşteri odaklı ve en uygun maliyet, en yüksek kalitede, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve daha ileri bir hizmet anlayışı yaratmak.

Bilgi, Güçtür!

Hedefimiz, müşterinin ticari faaliyetleri doğrultusunda eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve finansal analize uygun bilgiler hazırlayarak bunları müşterimize en kapsamlı biçimde sunmaktadır.

previous arrow
next arrow
Slider

VUK 527 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)

VUK 527 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) 24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31433 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi…

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

2021  Müteahhitlik Karneleri Değerlendirme Katsayıları 24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31433 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Müteahhitlik k…

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

2021 Mimarlık ve Mühendislik Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31433 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı yak..

 

Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi

Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi Eylem No Eylem Sorumlu Kurum/ Kuruluş İlgili Kurum/ Kuruluş Kanun/ İdari Karar/ CB Kararı Eylemi…

 

SGK Duyuru – E-Devlette Sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” Hizmeti Hakkında

E-Devlet “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı So… 

 

İstatistik Konseyi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3709)

İstatistik Konseyi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3709) 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Karar Sayısı: 3709 Ekli “İstatistik Konseyi Yönetmel…

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri 3690 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Karar Sayısı: 3690 Kaynak Kullanımını Destekleme Fon… 

 

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Kanun No: 7297 Kabul Tarihi: 11/03/2021 MADDE 1 –… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark