Slide 1

Geniş Bilgi Birikimimiz İle Yanınızdayız

Müşterimizi olası risklerden koruyan etkin ve efektif hizmet anlayışı ile müşteri odaklı ve en uygun maliyet, en yüksek kalitede, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve daha ileri bir hizmet anlayışı yaratmak.

Slide 2

Bilgi, Güçtür!

Hedefimiz, müşterinin ticari faaliyetleri doğrultusunda eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve finansal analize uygun bilgiler hazırlayarak bunları müşterimize en kapsamlı biçimde sunmaktadır.

previous arrow
next arrow

6183 Sayılı Kanun Gecikme Zammı Oranının Aylık Yüzde 4,5 Olarak Belirlenmesi (Karar Sayısı: 8484)

Mevzuatın Adı: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her…

 

3095 Sayılı Kanun Faiz Oranının Yıllık Yüzde 24 Olarak Uygulanması (Karar Sayısı: 8485)

Mevzuatın Adı: 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçe..

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8)

21 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32552 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Tecil faizi MADDE 1- 6183 sayılı Amme Alaca…

 

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 4)

Mevzuatın Adı: Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) 21 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Say…

 

SGK Genelgesi – 2024/7 – 2011/13 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-66454725-206.05.99-95161906 Tarih:16.05.2024 Konu: 2011/13 Sayılı Gene..

 

7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

Mevzuatın Adı: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) 16 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı:…

 

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

17 Mayıs 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Ver…

 

2023 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesi

2023 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesi Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d maddesi uyarınca, denetim kur…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark