Hakkımızda

Balans Denetim ve SMMM A.Ş.

Hizmet anlayışını ve felsefesini müşterileri ile beraber taşıyan mali müşavirlik ofisimiz; geçmişin deneyimleriyle bugünün ihtiyaçlarını da dikkate alarak, ileriye dönük yeni altyapı ve yeni hizmet alanları ile beraber, doğru ve hızlı hizmet anlayışını kendine ilke edinmiştir.

Yetenek, bilgi ve tecrübenin doğru zamanda ihtiyaç sahipleri ile buluşmasının öneminin farkındayız. Başarıya ulaşmak salt bilgi ile değil, öncelikli olarak ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve reçetenin de kişiye özel oluşturulması ile mümkündür. Dolayısıyla, Balans Denetim ve Mali Müşavirlik ‘den hizmet alan işletmelerin, ihtiyaç ve gereksinimlerini doğru bir şekilde tespit ederek, öncelikle karşılıklı güveni tesis etmek ve sonra da zaman planlaması yapılmış ulaşılabilir hedefler belirleyerek, işletmelerin süreç boyunca karşılaşabilecekleri sorunlarda ve olağan işleyişinde onların yanında bulunarak rehberlik yapmak, çalışma şeklimizin temelini oluşturur.

Konusunda uzman, deneyimli bir kadroya sahip olan ofisimizin yönetici ve çalışanlarının en önemli ayırt edici özelliği, uzun yıllar özel sektörde farklı kademelerde denetçi, muhasebe müdürü ve yönetici olarak görev yapmış olmalarıdır. Bu doğrultuda ekibimiz; işletmelerin ve işletme yönetimlerinin ihtiyaçlarını yakından bilen, aynı dili konuşabilen, sadece teorik bir etiketin değil, mevzuat ve uygulama bilgisinin ortaya çıkardığı geniş bir tecrübenin hakim olduğu nitelikli bir kadrodan oluşmuştur.

Hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için tüm tecrübemiz ile yanınızdayız.

İşimize yaklaşımımızı belirleyen faktörlerin başında müşterimizin iş geçmişi, bulunduğu sektör ve çeşitli ihtiyaç ve hedefleri gelmektedir. Hedefimiz, müşterinin ticari faaliyetleri doğrultusunda eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve finansal analize uygun bilgiler hazırlayarak bunları müşterimize en kapsamlı biçimde sunmaktadır. Verdiğimiz her türlü muhasebe ve danışmanlık hizmetinin kalitesi ve kusursuzluğu konusunda tam güvence vermekte sakınca görmemekteyiz.

Misyonumuz

Müşterimizi olası risklerden koruyan etkin ve efektif hizmet anlayışı ile müşteri odaklı ve en uygun maliyet, en yüksek kalitede, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve daha ileri bir hizmet anlayışı yaratmak.

Vizyonumuz

Ülkemizde değer üreten işletmeleri mevcut mali yasalar çerçevesinde denetleyerek onları risklerden koruyan ve iş alanlarındaki gelişimlerinin ve sürdürülebilir rekabet avantajlarının sağlanmasına katkı sağlayan hizmeti vererek, ülkemiz ekonomisine olumlu etki edebilmek, bunları yaparken de doğayı ve insanı ön planda tutmak.

  • Müşteri Memnuniyetini ön planda tutmak ve en üst düzeyde hizmet vermek.
  • Ekip ruhuna inanmak ve bunu sürekli kılmak, çalışanlarımıza değer vermek.
  • Kalitede evrensel düzeyi yakalamak.
  • Küreselleşen Dünya Ticaret’ inde hedefler belirlemek ve müşterilerimizin yurtdışı pazarlar ile rekabet edebile avantajını sürekli kılmak.
  • Çevre ve doğayı gözeterek hizmet üretimi yapmak.
Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark