5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portali Girişinde Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Hakkında Duyuru

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayı…

 

 

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portali Girişinde Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Hakkında Duyuru

 

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, e-Arşiv Faturalarını düzenleyebilmektedirler.

Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte Başkanlığımızca sunulan elektronik hizmetlerde kullanılan interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlığımız Bilgi Güvenliği Politikaları gereği belli periyodlarda şifre yenileme işlemine tabi tutulmaktadır.

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifre ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yapıp “e-Devlet ile Kayıt Ol” alanında yer alan bilgileri doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.

Duyurulur.

Kaynak: GİB

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark