Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Yıl Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları BAĞ-KUR Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalılar Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek ÖZET:…

 

 

Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Yıl Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

 

Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları

BAĞ-KUR Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalılar Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

ÖZET:

− 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları,

− 5510 sayılı Kanunun 60-1/g maddesi kapsamındaki sigortalılar,

− İle bu sigortalıların bakma yükümlü oldukları kişiler,

60 günden fazla prim borçları olsa dahi 31/12/2021 tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

BAĞKUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA USULLERİ

23/1/2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 3432 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28/2/2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici 77 inci madde ile düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile;

− İkametgahı Türkiye’ de bulunan 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

− İkametgahı Türkiye’ de bulunan 60’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları bulunsa dahi, Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri ile Devlet Üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31/12/2021 tarihi sonuna kadar yararlanabileceklerdir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark