Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 01/02/2022 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihl… 

 

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark