2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ÖNSÖZ Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kişilerin kamu harcam…

 

 

2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

ÖNSÖZ

Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kişilerin kamu harcamalarına katılmasını sağlamak için kullanılır. Devlet, kişilerin gelir, servet ve harcamaları üzerine kurduğu vergi sistemi ile kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamaktadır. Vergilerin ekonomik kaynağına göre tasnifte harcamalardan alınan vergiler dolaylı vergiler olarak nitelendirilir. Bu vergiler ancak ve ancak bir harcama söz konusu olduğunda tahsil edilebilir. Aynı şekilde servet vergileri de kişilerin bir servet sahibi olması sonrasında söz konusu olur. Ancak gelir vergisi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, deyim yerindeyse herkesin yaşamak için bir gelire ihtiyacı olduğundan muhatap olacağı vergidir. Türk Vergi Sisteminde yer alan gelir unsurları topluca değerlendirildiğinde gelirin tanımının değiştirilerek net artış kuramının kabul edilmesi bir başka deyişle kaynağı ne olursa olsun bir gelir söz konusu olduğundan vergilendirilmesi anayasal eşitlik ilkesinin bir gereği olacaktır.

2020 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacı taşıyan bu rehber, gelirin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Özelge, Sirküler ve Genel Tebliğleri, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin kararları ve temelde Kurumlar Vergisi Kanunu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehberin hazırlanmasındaki emekleri için Prof.Dr. N. Semih ÖZ’e, Doç. Dr. Cenker GÖKER’e ve YMM Saygın KARABACAK’a teşekkür ederiz.

Tüm meslek mensuplarımıza faydalı olması dileklerimizle…

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

 

Rehber İçin Tıklayınız

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark