Meslek Mensupları – Mücbir Sebep Halinde SGK Tarafından Verilen Süreler

Mücbir Sebep Halinde SGK Tarafından Verilen Süreler Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ ya son verilme gününde mes…

 

 

Meslek Mensupları – Mücbir Sebep Halinde SGK Tarafından Verilen Süreler

Mücbir Sebep Halinde SGK Tarafından Verilen Süreler

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ ya son verilme gününde meslek mensubunun;

— Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi,

— Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,

— Tutukluluk veya gözaltına alınması,

Nedenleriyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olduğu durumlarda;

Mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının SGK’ya verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde;

Söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin de bu süre içinde ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Meslek mensuplarının sorunlarına kayıtsız kalmayan SGK Başkanı ve ekibine teşekkür ederiz.

Kaynak: TÜRMOB

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark