2021 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi 2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Ver…

 

 

2021 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi

2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri 1 Şubat-1 Mart (28 Şubat hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında yapılacaktır.

Söz konusu Rehberde:

 • Diğer ücretli kapsamında vergilendirilen hizmet erbaplarının kimler olduğu (Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi),
 • İşe başlamada aranacak belgeler,
 • Vergilendirme dönemi, tarh ve tahakkuk zamanı ile yeri,
 • Verginin matrahı ve hesaplanması,
 • Uygulanacak vergi tarifesi,
 • Hesaplanan verginin ödeme zamanı,
 • Diğer ücretli çalıştıran işverenlerin sorumluluğu,
 • Diğer ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin örnekler,

gibi konularında açıklamalar yer almaktadır.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberine ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: GİB

 
 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark