2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür 2020 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine ilişk…

 

 

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür

 

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür

2020 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’’ hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

2020 yılında geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat – 1 Mart 2021 (28 Şubat 2021 hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Defter-Beyan Sistemi üzerinden vereceklerdir.

Söz konusu Rehber ve Broşürde;

 • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
 • Basit usulde vergilendirmenin mükelleflere sağladığı avantaj ve kolaylıklar,
 • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
 • Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için hasılat esaslı kazanç tespiti uygulaması,
 • Basit usule tabi mükelleflerde Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtların tutulması,
 • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
 • Basit usulde yıllık kazanç indirimi,
 • Engellilik indirimi,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi,
 • Genç girişimcilerde kazanç istisnası,
 • Uygulanacak vergi tarifesi,
 • Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi,
 • Verginin ödenme zamanı ve şekli,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için tıklayınız

 

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: GİB

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark